Представяне на проекта на NSFDE&A’20

Представяне на проекта на международен научен семинар „Numerical Solution of Fractional Differential Equations and Applications“ (NSFDE&A’20), 7-12 септември 2020, Созопол

Семинарът е организиран в партньорство с Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ. Научната програма на NSFDE&A’20 включва 22 доклада изнесени от  учени от Австрия, България, Великобритания, Индия, Китай, Норвегия, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Украйна, Унгария и Хонг Конг.

В сборника на семинара са публикувани 5 научни статии, в които са представени резултати получени в изпълнение на научната програма на Центъра.

Посещение на делегация от Европейската комисия

На 26 септември 2019 г. представители на Европейската комисия посетиха Института по информационни и комуникационни технологии и се запознаха с изпълнението на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. 

Представяне на проекта на международната научна конференция HPC 2019

Конференцията беше открита от еврокомисар Мария Габриел. В словото си  тя представи инициативата EuroHPC, както и своята лична ангажираност за развитие на супер-компютърните технологии в Европа и България.

Програмата на HPC 2019 включва 77 научни доклада, в това число пленарни лекции в областта на високопроизводителните изчисления, изнесени от учени на най-високо международно ниво от България, Германия, Дания, САЩ, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Швеция. В работата на HPC 2019  се включиха над 90 участника.

Общо събрание на партньорите, 12 юни 2019 г.

На 12 юни 2019 г. от 14 ч. в зала 2 на НУЦ на БЧК, гр. Созопол бе проведено Общо събрание на партньорите по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Заседанието беше открито от Проф. Галя Ангелова, директор на Институт по информационни и комуникационни технологии, която акцентира на ангажираността на Института в качеството на водеща организация в проекта за изграждане на ЦВП по Информатика и ИИКТ.
За резултатите от представения междинен отчет за периода 03.08.2018 – 01.03.2019 докладва чл.-кор. Светозар Маргенов.
Представяне на асоциираните академични партньорите и тяхното участие в ЦВП направиха проф. Владимир Вельов – директор на Института по статистика и математически методи в икономиката, ТУ Виена и проф. Олег Илиев – Фраунхоферов Институт по индустриална математика, Кайзерслаутерн.

Изграждането на научно – изследователската инфраструктура в България – тема на кръгла маса в БТПП

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 12 април в Палатата се състоя кръгла маса на тема: „Представяне на Центъра за върхови постижения (ЦВП) по информатика и информационни и комуникационни технологии с водещ Института по информационни и комуникационни технологии при БАН“.

Форумът бе организиран съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.Встъпителната презентация бе на тема: „Изследователски и иновационен капацитет на ИИКТ-БАН: Национални научни програми, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Национален иновационен фонд“.