Научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, 1 декември

На 1 декември 2022 г., от 13 до 15:30 часа, Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии организира научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, на която ще бъдат представени нови […]

Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото, София, 21-22 ноември 2022

На проведената  конференция „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“, София, 21-22 ноември 2022,  бяха изнесени 22 доклада пред аудитория от 50 участника. Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с […]

Oбучителен семинар „Оборудване в Лабораторията за динамични изпитания към Центъра за 3D дигитализация“, 4 ноември 2022

На 4 ноември 2022 виртуално ще се проведе обучителен уъркшоп, на който ще бъде представено новозакупеното оборудване в Лабораторията за динамични изпитания, част от научната инфраструктура на ЦВП по Информатика и ИКТ. Обучението е предназначено […]

Студенти „Приложна математика“ – ФМИ, 3 октомври 2022

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с рекламни материали на откриването на учебната година на 3 октомври 2022 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Проф. Галя Ангелова, […]

Панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“, 27 септември 2022

На 27-ми септември 2022 г. в зала “Проф. Марин Дринов” на Българска академия на науките се проведе панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“. https://www.bas.bg/?p=40806 Чл.-кор. Маргенов направи презентация на ЦВП по Информатика и […]