Система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни (Дейта център)

  • Система с възможност за съхранение и обработка на 6,72 PB от данни, с 5 двойно резервирани сървъра за управление на файлова система тип Lustre.

  • Система с възможност за обработка на големи обеми от данни в паметта, която се състои от 8 сървъра, всеки с 4 процесора и общ обем на оперативната памет 24 TB.

  • Комуникационна среда между всеки от сървърите на двете системи, както и външната им свързаност, реализирана на основата на интерфейси InfiniBand 100 и 200 Gbps, Ethernet 10 Gbps и Ethernet 1 Gbps.