Институт по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия)

Австрия, Виена, 1040, Wiedner Hauptstraße 8/E105-4

Сайт на института