HPC форум, 16 ноември 2023 г.

На проведения HPC форум на 16 ноември 2023 г. в  София Тех Парк, Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен от чл.-кор. Светозар Маргенов пред 60 участника.

Във форума бяха докладвани  резултати на останалите центрове, финансирани от ОПНОИР в областта на информационните и комуникационни технологии. Присъстващите получиха брошура на проекта. Новият суперкомпютър ХЕМУС беше представен на постер.