Инфраструктура

Лаборатории за разработка на приложения и обработка на входно изходни данни

Система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни (Дейта център)

Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

Система за индустриална компютърна томография

Петаскейл супекомпютър ХЕМУС