Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

Преносима система за 3D сканиране в цвят Go!SCAN SPARK

 • Скорост на измерване: 1 500,000 измервания в секунда;
 • Размери на работното поле: 390 х 390 mm;
 • Точност: 0.05 mm;
 • Възможност за сканиране в цвят: 24-битов цвят и резолюция на текстурата 200 DPI

Преносима система за лазерно 3D сканиране HandySCAN Black Elite

 • Скорост на измерване: 1 300 000 измервания в секунда;
 • Точност: 0.025 mm;
 • Размери на работното поле: 310 х 350 mm;
 • Лазерен източник от клас 2M с 11 лазерни кръста;

Комбинирана система съчетаваща лазерно сканиране и опипващо устройство MetraSCAN 750 с HandyPROBE Next|Elite

 • Скорост на измерване: 480 000 точки в секунда;
 • Точност на сканиращото устройство: 0.03 mm;
 • Точност на опипващото устройства: 0.02 mm;
 • Размер на работното поле: 275 х 250 mm;

Преносима система за 3D лазерно сканиране на големи обекти FARO Focus S 150 Plus

 • Област на сканиране: от 0.6m до 150m;
 • Скорост на измерване: 2 000 000 точки в секунда;
 • Точност: 1mm;
 • Поле на видимост: 360° (хоризонтално) и 300° (вертикално);

Комбинирана система, включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър

 • Генериране на синусоидални, случайни или преходни въздействия с максимална сила 6 kN;
 • Използваем честотен диапазон достигащ до 4 kHz;
 • Преносим лазерен виброметър с максимална честота 25 kHz
 • Работно разстояние на лазерната система от 0.4 до 30 m;

Политика за допустимо използване на ресурсите на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ към ЦВП по информатика и ИКТ

Заявка за получаване на потребителски достъп до услугите на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ към ЦВП по информатика и ИКТ.