„ТехноЛогика“ ЕАД

ТехноЛогика - Централен офис
ул. Червена стена 46
1421 София
тел: (02) 91 91 2
факс: (02) 963 16 10
office@technologica.com

ТехноЛогика - Развоен офис
ул. "Софийско поле" 3
1756 София
тел.: (02) 91 91 2
факс: (02) 876 92 15
office@technologica.com

Сайт на партньора