Лаборатории за разработка на приложения и обработка на входно изходни данни

Лаборатории за разработка на приложения и обработка на входно изходни данни, оборудвани с:

40 сървъра Fujitsu Primergy RX 2540 M4 с конфигурация:
NVIDIA Tesla V100 32GB
128 GB RAM
CPU 2x Intel Xeon Gold 5118 2.30GHz 24 core
2x800GB SSD
3*12TB HDD

Инсталиран софтуер:
RHEL Server 7.6
nVidia GRID

Сървърите са разположени в помещения на бенефициента и партньорите както следва:
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН – 12 броя;
Институт по математика и информатика – БАН – 8 броя;
Институт по механика – БАН – 4 броя;
Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН – 4 броя;
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 4 броя;
Медицински университет – София – 4 броя;
Университет по библиотекознание и информационни технологии – 4 броя.

Политика за допустимо използване на ресурсите на изчислителната инфраструктура към ЦВП по информатика и ИКТ.

Заявка за получаване на потребителски достъп до Изчислителна система за обработка на данни, визуализация, разработка и тестване на приложения на ЦВП по информатика и ИКТ..