Лаборатории за разработка на приложения и обработка на входно изходни данни

Лаборатории за разработка на приложения и обработка на входно изходни данни, оборудвани с:

40 сървъра Fujitsu Primergy RX 2540 M4 с конфигурация:
NVIDIA Tesla V100 32GB
128 GB RAM
CPU 2x Intel Xeon Gold 5118 2.30GHz 24 core
2x800GB SSD
3*12TB HDD

Инсталиран софтуер:
RHEL Server 7.6
nVidia GRID

Политика за допустимо използване на ресурсите на изчислителната инфраструктура към ЦВП по информатика и ИКТ.

Заявка за получаване на потребителски достъп до Изчислителна система за обработка на данни, визуализация, разработка и тестване на приложения на ЦВП по информатика и ИКТ..