Обществени поръчки

Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

ДОСТАВКА НА СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ

ДОСТАВКА НА СОФТУЕР ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ

Доставка на софтуер за лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

Изграждане и осигуряване на непрекъснато ел. захранване за Център за данни (Data център) и изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system)

Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Доставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни.

Доставка на комбинирана система включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Доставка на оборудване за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Доставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни.

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина.

Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Доставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни.

Модернизация (подготовка) на помещения и доставяне и инсталиране на поддържащо оборудване за изграждане на Център за данни (Data център) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ N 8, гр. София.

Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София.

Изпълнение на мерки за публичност и визуализация, включващи изработка и доставка на рекламни и информационни материали.

Изпълнение на мерки за публичност и визуализация.

Доставка на компютърни сървъри и преносими компютри.