Петаскейл супекомпютър

Суперкомпютърът ХЕМУС има производителност над 3 PetaFlops, 148 броя сървъри (разпределени в две подсистеми) и неблокираща InfiniBand свързаност. Подсистемата с универсални многоядрени процесори се състои от 128 двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL220n Gen10 Plus с директно течно охлаждане на процесорите. Подсистемата с универсални многоядрени процесори и графични ускорители се състои от 20 броя двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL675d с директно течно охлаждане на процесорите и графичните ускорители.  

 

Политика за допустимо използване на ресурсите на изчислителната инфраструктура към ЦВП по информатика и ИКТ.

 

 

Заявка за получаване на потребителски достъп до Петаскейл супекомпютър