Алгоритми за генериране на квази-случайни редици

Разработени са бързи алгоритми за генериране на квази-случайни редици, оптимизирани за максимално използване на изчислителните възможности на наличните в Центъра мощни графични карти NVIDIA V100. Алгоритмите имат многобройни приложения, през последната година са използвани за […]

BulTreeBank WordNet (BTB-WN)

BulTreeBank WordNet (BTB-WN) е мрежа от думи (wordnet) за български език – лексикален ресурс с характеристики на тълковен и синонимен речник, обогатен с енциклопедично знание. BTB-WN е езиковото ядро, необходимо за изграждането на Българската мрежа […]

Теоретични разширения и допълнения към метода на мравките

Теоретични разширения и допълнения към метода на мравките, който е един от най-успешните методи за решаване на сложни оптимизационни задачи, изискващи много изчисления. Методът имитира поведението на мравките в природата. Той дава отлични резултати при […]

Квантов процесор на D-Wave

Едно от най-перспективните направления във високопроизводителните изчислителни системи са квантовите компютри, които използват ефекти на квантовата механика за да представят и обработват информация по много ефективен и съществено различен начин от класическите компютри. Вместо битове, […]

Процедури за достъп до климатични данни

В областта на климатологията са разработени процедури за достъп до климатични данни, организация и обработка за избрани 16 европейски бази данни за текущия и проектен бъдещ климат за следните компоненти – температурата на 2 метра, […]