Осемнадесета годишна конференция на българската секция на SIAM, 11-13 декември 2023 г.

От 11 до 13 декември 2023 г. в София се проведе Осемнадесетата годишна конференция на българската секция на SIAM. Присъствено взеха участие 45 учени. Проектът беше представен с рекламни материали, банер, постер и 3 доклада. Проф. Емануил Атанасов запозна участниците с новия суперкомпютър в доклада си „Hemus: benchmarking results analysis“.