Материали

Нови научно-приложни резултати

Дипляна на проекта 2

Дипляна на проекта 1 /en/

Представяне на проекта – листовка

Представяне на проекта в Дни на отворените врати в „Институт по информационни и комуникационни технологии“ по повод 150 години Българска академия на науките – листовка