Ден на отворените врати на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, 17 ноември 2023 г., 14-17:30 ч.

На 17 ноември 2023 г., от 14:00 до 17:30 ще се проведе Ден на отворените врати на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ. Адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок 2. Лабораторията е изградена по проект „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ“ финансиран чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Европейския фонд за регионално развитие.
Ще бъде демонстрирана работа с най-съвременни средства за 3D дигитализация, между които системи за лазерно сканиране и компютърна томография. Ще бъдат представени резултати от проведени изследвания, включително 3D моделиране и принтиране.