Конкурси

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (МУ-София)

5 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ЕКВИВАЛЕНТ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БАН

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ БАН

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)