Конкурси

2023

2-ма ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ по Научен проект 3: Ефективни методи и алгоритми за Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и стохастични оптимизации

2022

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 1: Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 1: Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 4: Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, за приложения над големи данни

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 2: Мрежови алгоритми и софтуерни средства за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 1: Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 2: Мрежови алгоритми и софтуерни средства за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси

2021

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ по НАУЧЕН ПРОЕКТ 1: Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги и НАУЧЕН ПРОЕКТ 2: Мрежови алгоритми и софтуерни средства за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ПО НАУЧЕН ПРОЕКТ 1: Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ПО НАУЧЕН ПРОЕКТ 4: Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, за приложения над големи данни

2020

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)

2019

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (МУ-София)

5 ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В ЕКВИВАЛЕНТ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УниБИТ)

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРИ БАН

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ БАН

СЪТРУДНИК ПО ПРОЕКТ (КООРДИНАТОР) ЗА ПАРТНЬОР ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН