Посещение на Еврокомисар Илиана Иванова в Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ и Пресконференция, 17 ноември 2023 г.

На проведената пресконференция на 17 ноември от 11:30 ч. в Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ на Центъра, бяха представени постигнатите резултати на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии пред  журналисти от БТА, БНР, в. „Труд“, в. „24 часа“, в. „Аз-буки“, Economic.bg. Чл.-кор. Маргенов, ръководител на проекта, проф. Караиванова, заместник ръководител и доц. Георгиев, ръководител на 3D лабораторията  отговаряха на въпросите на журналистите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 12:00 чл.-кор. Маргенов откри  посещението в Лабораторията  на Еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова.

Акад. Ревалски приветства еврокомисар Иванова. Той отбеляза, че имаме и нов суперкомпютър, и това е едно от най-динамичните ни направления – за информационни и комуникационни технологии, и то е свързано с всички нови технологии, които все повече навлизат в нашия живот. БАН показва, че освен сериозни фундаментални изследвания, също така има и сериозни резултати, които са свързани с приложения в различни области на живота и индустрията.

Еврокомисар Илиана Иванова благодари за поканата. „Благодарна съм да видя успешни европейски проекти, както беше споменато 12,7 милиона евро, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, инвестирани в проект, който е успешен, с реални резултати. Това е инфраструктура, която предоставя свободен достъп на учените за обмяна на идеи, мнения, практики. Това са проектите и резултатите, които искаме да показваме с европейското финансиране, благодарна съм на колегите, които работите в областта на науката и изследванията. Имаме какво да наваксваме в България, но много беше направено и затова съм тук. Благодарна съм, че ми показвате вашите постижения и да говорим как можем да направим нашите програми още по-достъпни, още по-опростени, за да имаме максимален брой бенефициенти, които да се възползват от възможностите на европейското финансиране“, каза Иванова.

Сред гостите бяха Стефка Пилева-Малиновска, главен директор на Главна дирекция „Верификация“, ИАПО  и Георги Иванов, Главна дирекция „Верификация“,  ИАПО,  Румяна Грозева – Ръководител на ЕЦИХ Загоре и Изп. Дир. на Агенция за регионално икономическо развитие,  представители на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив: проф. Цветанка Коловска, Зам.ректор по учебна дейност, доц. Жан Пехливанов, зам.ректор по научна и художественотворческа дейност и доц. Весела Статкова, ръководител катедра Приложни изкуства.

В Лабораторята за 3D дигитализация и микроструктурен анализ беше демонстрирана работа с най-съвременни средства за 3D дигитализация, като системи за лазерно сканиране и компютърна томография. Бяха представени резултати от проведени изследвания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голям интерес предизвика денят на отворени врати в лабораторията сред ученици, студенти и преподаватели от Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Технологичното училище “Електронни системи” към Технически Университет – София, Тракийския университет – Стара Загора, Националната природо-математическа гимназия – София, ППМГ „Акад.Никола Обрешков“ – Бургас и представители на академичната общност и бизнеса. Повече от 150 посетители разгледаха шестте зали, в които бяха демонстрирани триизмерни визуализации на биологични обекти, виртуално представени 3D модели, добити чрез методите на лазерно сканиране, както и триизмерени модели на археологически обекти.