Студенти и преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков“ посетиха суперкомпютър ХЕМУС и Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ, 11 декември 2023 г.

На 11 декември 2023 г., преподаватели и студенти от специалност „Мрежова информационна сигурност“ от ВТУ „Тодор Каблешков“ посетиха Високопроизводителния изчислителен комплекс с център за данни, изграден по проекта ЦВП по Информатика и ИКТ. Групата прояви голям интерес към новия суперкомпютър ХЕМУС. Зададени бяха много въпроси.

Посещението продължи в „Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ“, където бе демонстрирана преносима система за 3D сканиране, както и триизмерени модели на археологически обекти.