Седемнадесетата годишна конференция на българската секция на SIAM

От 20 до 22 декември 2022 г. в София се проведе Седемнадесетата годишна конференция на българската секция на SIAM. Присъствено взеха участие 52 учени. Проектът беше представен с рекламни материали, постер и презентация.     […]

Общо събрание на партньорите, 1 декември 2022

На 1 декември 2022 г., от 14 часа, Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии ще проведе Общо събрание на партньорите със следния дневен ред: Откриване на заседанието и представяне на […]

Първа Регионална среща „От наука към иновации“, 29 ноември 2022

Първата Регионална среща „От наука към иновации“ , организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), се проведе на 29 ноември 2022 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. Срещата беше открита от изпълнителния директор […]

Научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, 1 декември

На 1 декември 2022 г., от 13 до 15:30 часа, Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии организира научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, на която ще бъдат представени нови […]

Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото, София, 21-22 ноември 2022

На проведената  конференция „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“, София, 21-22 ноември 2022,  бяха изнесени 22 доклада пред аудитория от 50 участника. Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с […]