Студенти и преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков“ посетиха суперкомпютър ХЕМУС и Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ, 11 декември 2023 г.

На 11 декември 2023 г., преподаватели и студенти от специалност „Мрежова информационна сигурност“ от ВТУ „Тодор Каблешков“ посетиха Високопроизводителния изчислителен комплекс с център за данни, изграден по проекта ЦВП по Информатика и ИКТ. Групата прояви […]

Осемнадесета годишна конференция на българската секция на SIAM, 11-13 декември 2023 г.

От 11 до 13 декември 2023 г. в София се проведе Осемнадесетата годишна конференция на българската секция на SIAM. Присъствено взеха участие 45 учени. Проектът беше представен с рекламни материали, банер, постер и 3 доклада. […]

Посещение на Еврокомисар Илиана Иванова в Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ и Пресконференция, 17 ноември 2023 г.

На проведената пресконференция на 17 ноември от 11:30 ч. в Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ на Центъра, бяха представени постигнатите резултати на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии […]

HPC форум, 16 ноември 2023 г.

На проведения HPC форум на 16 ноември 2023 г. в  София Тех Парк, Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен от чл.-кор. Светозар Маргенов пред 60 участника. Във форума бяха докладвани  резултати […]

Суперкомпютър ХЕМУС е номер 360 в световна класация ТОП500

Днес беше публикуван новият списък на 500-те най-добри суперкомпютри в света ТОП500 в 62-тото издание на престижната световна класация на суперкомпютрите https://www.top500.org/ . Под номер 360 е новият суперкомпютър на ИИКТ-БАН с производителност 2.53 PetaFlops […]