ДЕМОНСТРАТОР НА КОВИД-19 КЛАСИФИКАТОР ОТ КОМПЮТЪРНИ ТОМОГРАФИИ

Демонстраторът е опростена версия на приложение за откриване на рисунък суспектен за КОВИД-19 пневмония в компютърни томографски изображения. Предложени са три модела за трансферно дълбоко обучение. Демонстраторът позволява зареждане на срез от компютърна томография на гръдна клетка, нейното представяне на дисплея и след избиране на опция за класификация, представя вероятността според всеки един от моделите изображението да съдържа рисунък суспектен за КОВИД-19 или за отсъствието му. От основното меню може да се избере  опция, предназначена главно за AI специалисти с информация за моделите и демонстрираните резултати. Приложението демонстрира възможностите на компютърното зрение в областта на образната диагностика. Предназначението му е за AI и медицински специалисти за усъвършенстване на моделите.