Президентът Румен Радев на посещение в Института по информационни и комуникационни технологии

Президентът Румен Радев се запозна с научните резултати, проектите  и научната инфраструктура на Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките

 „България с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта“, каза президентът Румен Радев, който посети Института по информационни и комуникационни технологии към БАН /ИИКТ-БАН/ на 10 декември 2019 г.

r.radev-iict-bas

Президентът подчерта, че съществуването на подобен институт, както и на Център за върхови постижения са заявка за големи амбиции. Мощта на една съвременна държава вече не е само индустриализацията, а се изразява също и с информационния й потенциал, каза той.

Държавният глава поясни, че способността да събираш огромна по обем информация, да можеш да я преработиш и то по важен критерий, да пресееш фалшивата от истинската, да познаваш алгоритмите, с които тя да се превърне в знание, което ти да можеш да употребиш преди другите – ето това е тайната на икономическия успех в нашето съвремие.

rumen-radev

На срещата присъстваха акад. Юлиян Ревалски – председател на БАН, академици, водещи учени и изявени млади учени и докторанти от ИИКТ.  

rumen-radev-v-iict-bas

Научният секретар,  проф. Анета Караиванова, представи основните постижения  на института, които го определят като национален и регионален лидер в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии.

a.-karaivanova

Чл.-кор. Светозар Маргенов представи  Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

s.margenov

Президентът Радев се запозна с възможностите на високопроизводителния изчислителен комплекс в ИИКТ.

visokoproicvoditelen-kompleks