Високопроизводителните ресурси за научни изследвания, свързани с КОВИД-19

Центърът за Иновативни Пресмятания и Обработка на Данни в ИИКТ-БАН предоставя достъп до високопроизводителните си ресурси (включително Автохол) за научни изследвания, свързани с КОВИД-19.

Центърът за иновативни пресмятания и обработка на данни се намира и упрaвлява от Секция: Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми към Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН).

Съгласно обновената през юли 2014 година Национална пътна карта за изследователски инфраструктури (ИИ), ИИКТ-БАН е научен координатор на следните две ИИ:

(1) Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания и

(2) Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури – CLARIN и DARIAH.През 2015 година в Центъра за иновативни пресмятания и обработка на данни влезе в експлоатация многофункционален високопроизводителен изчислителен комплекс „АВИТОХОЛ“, който в класацията на ТОП500 е на 388-то място (ноември 2015).