13 та Международна конференция “Large-Scale Scientific Computations”

Научни резултати в Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ

 

13-тата международна научна конференция  на тема “Large-Scale Scientific Computations” (LSSC’21) беше организирана от Института по информационни и комуникационни технологи“ – БАН в сътрудничество с Българската секция на SIAM (BG SIAM) и Центъра за върхови постижения по информатика и ИКТ.

Конференцията беше открита от чл.-кор. Маргенов. Акад. Ревалски поздрави участниците и отбеляза, че поредицата от конференции на тема научни изчисления за задачи с голяма размерност продължава традициите на Българската академия на науките за организиране на научни форуми на най-високо международно ниво.

Събитието се радва на голям интерес сред 140 участника от над 20 страни в Европа, Америка, Азия и Африка. Докладите бяха представени в 9 специални сесии (мини-симпозиума). Поради проблемите с пътуванията, тази година голяма част от докладите бяха изнесени дистанционно, което не попречи на големия интерес и проведените дискусии. Сред основните теми беше синергията между научните изчисления и суперкомпютърните приложения в среда с големи данни. В научната програма бяха включени доклади, представящи резултати получени в изпълнение на научната програма на Центъра за върхови постижения по информатика и ИКТ. За първи път в дългата история на конференцията, с финансовата подкрепа на „Hewlett Packard Enterprise Bulgaria“, представлявана от „Selectium“, бяха учредени награди за най-добри статии. Впечатляващи резултати са предсвани в наградените две статии: 1) „Decoupling Methods for Systems of Parabolic Equations“ с автор P. Vabishchevich; 2) „Boolean tensor factorization on quantum annealers“ с автори Elijah Pelofske, G. Hahn, D. O’Malley, H. Djidjev, B. Alexandrov.