Алгоритми за генериране на квази-случайни редици

Разработени са бързи алгоритми за генериране на квази-случайни редици, оптимизирани за максимално използване на изчислителните възможности на наличните в Центъра мощни графични карти NVIDIA V100. Алгоритмите имат многобройни приложения, през последната година са използвани за по-добра обработка на изображения, за изследване на разпространението на COVID-19 в България и за оценка за факторите на влияние върху бъдещо развитие на епидемията.