Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото, София, 21-22 ноември 2022

На проведената  конференция „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“, София, 21-22 ноември 2022,  бяха изнесени 22 доклада пред аудитория от 50 участника.
Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с рекламни материали и доклади с благодарности към предоставената инфраструктура на проекта.