Теоретични разширения и допълнения към метода на мравките

Теоретични разширения и допълнения към метода на мравките, който е един от най-успешните методи за решаване на сложни оптимизационни задачи, изискващи много изчисления. Методът имитира поведението на мравките в природата. Той дава отлични резултати при решаването на задачи от индустрията и управлението. Предложено е комбинирането му с други методи за подобряване на намерените решения. Методът на мравките е приложен към редица важни задачи от реалния живот и индустрията като: задачата за разпределение на бюджет; задачата за наблюдение на GPS мрежа; моделиране на биореактор за лекарствени субстанции; моделиране на разпределението на пътникопоток при наличие на разнообразен транспорт; разпределение на задания върху разнородни машини; намиране на контурите на изображения и др. Създадените модели и алгоритми водят до по-добри решения, касаещи управлението на моделираните процеси.