Квантов процесор на D-Wave

Едно от най-перспективните направления във високопроизводителните изчислителни системи са квантовите компютри, които използват ефекти на квантовата механика за да представят и обработват информация по много ефективен и съществено различен начин от класическите компютри. Вместо битове, квантовите компютри използват така наречените кюбити като основни единици за информация. Такива кюбити, посредством квантови ефекти като суперпозиция и заплитане, имат възможност да съхраняват и обработват експоненциално количество информация, което им дава предимство пред компютрите базирани на класическата физика. За да се реализира този потенциал, обаче, са необходими иновативни изследвания във всички аспекти на квантовите пресмятания—физически, инженерни и алгоритмични. B рамките на този проект се изследват отгряващи квантови компютри като тези на канадската форма D-Wave, които имат над 5,000 кюбита и са предназначени за решаване на оптимизационни задачи от класа NP-пълни, които са трудни за класическите компютри. Поради ранния стадий на технологията, проблеми като ограничен брой връзки межди кюбитите, ограничена точност на представяне на данните и външни шумове влияят върху квантовия процесор и ограничават точността на изчисленията. Нашите изследвания, получени в партньорство с учени от Националната лаборатория на САЩ „Лос Аламос“ и Харвардския Университет, целят разработката на методи които намаляват отрицателния ефект на тези недостатъци на съществуващата квантова технология и дават възможност решаването на по-големи по размер задачи и с точност по-голяма или равна на преди-съществуващата.