Посещение на представители на посолството на Китайската народна република, 10 ноември 2023 г.

На 10 ноември 2023 г. на посещение в ИИКТ бяха вторите секретари с ресор наука и технологии към посолството на Китайската народна република г-н Гуо Даченг и г-н Нин Юнпън. Директорът на института запозна гостите с организацията на работата, постигнатите резултати и предизвикателства при изпълнение на стратегията за устойчиво развитие.
В рамките на презентацията си чл.-кор. Светозар Маргенов отдели специално място на изградения в рамките на ЦВП по Информатика и ИКТ инфраструктурен комплекс. Г-н Гуо Даченг и г-н Нин Юнпън проявиха особен интерес към новия суперкомпютър „ХЕМУС“. Участниците в срещата посетиха залата на високопроизводителния изчислителен комплекс с център за данни.