Представяне на проекта в Дни на отворените врати

Научните постижения на Института по информационни и комуникационни технологии бяха представени на Дни на отворените врати – 3ти и 4ти октомври 2019 г.


Официални гости на събитието (4 октомври) бяха кметът на София, Йорданка Фандъкова, председателят на БАН, акад. Ревалски, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Александър Темелков. Сред гостите бяха партньори, представители на бизнеса, колеги от други институти и ученици.


„Възможностите, които ни предоставя лабораторията на института, както и суперкомпютъра, са важна част от работата по иновации и прилагането на новите технологии в работата за града“, каза г-жа Фандъкова.


Чл.-кор. Маргенов направи презентация на проекта.


Специален интерес предизвика щандът на проекта с постери и рекламни материали. Бяха направени демонстрации на 3D сканиране и принтиране, както и на компютърния томограф.