Посещение на делегация от Европейската комисия

На 26 септември 2019 г. представители на Европейската комисия посетиха Института по информационни и комуникационни технологии и се запознаха с изпълнението на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. 

Делегацията бе  водена от Vittoria Alliata di Villafranca, директор в Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO), отговаряща за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватска, Румъния и Унгария. Сред членовете бяха:  Anguel Beremliysky,  Aurélio Cecilio, Elizabet Kirkorova,  Simeon Shenev и  Jo Govaerts (представители на DG REGIO) и Stoyan Kaymaktchiyski и  Elena Andonova от JRC.

От страна на Оперативната програма присъстваха изпълнителният директор Кирил Гератлиев , както и Иван Попов, Мария Станевска, Цветан Спасов, Иван Илков,  Стефка Малиновска,  Маргарита Джоганова и  Десислава Станкова.

В събитието взеха участие Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и проф. Евдокия Пашева, Главен научен секретар на Българска академия на науките.