Квантов процесор на D-Wave

Едно от най-перспективните направления във високопроизводителните изчислителни системи са квантовите компютри, които използват ефекти на квантовата механика за да представят и обработват информация по много ефективен и съществено различен начин от класическите компютри. Вместо битове, […]

Процедури за достъп до климатични данни

В областта на климатологията са разработени процедури за достъп до климатични данни, организация и обработка за избрани 16 европейски бази данни за текущия и проектен бъдещ климат за следните компоненти – температурата на 2 метра, […]

Резултати в областта на лекарствения дизайн

Сериозни резултати са постигнати в областта на лекарствения дизайн. Тук представяме нови изследвания за лечението на болестта на Алцхаймер. Ензимът ацетилхолинестераза (AChE) катализира разграждането на ацетилхолин (ACh) до холин и оцетна киселина. Инхибирането на AChE […]

Разработване на математически модели за описание на свойствата и поведението на нови метаматериали

Разгледани са гранулирани смеси (почви и скали) с крайни, дискретни фрактални разпределения. Доказано е, че крайните фрактални разпределения на размера на зърната, които се срещат в природата, са идентични с оптималните гранулометрични криви според теорията […]

Изчислителни техники, резултати и модели

Предложени са и са изследвани математически модели, описващи процеси в областта на биотехнологиите и екологията, на наноструктурите, при кодиране на изображения, в медицината и др. Получени са нови резултати, свързани с решения на специален клас […]