Първа Регионална среща „От наука към иновации“, 29 ноември 2022

Първата Регионална среща „От наука към иновации“ , организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), се проведе на 29 ноември 2022 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. Срещата беше открита от изпълнителния директор […]

Научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, 1 декември

На 1 декември 2022 г., от 13 до 15:30 часа, Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии организира научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, на която ще бъдат представени нови […]

Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото, София, 21-22 ноември 2022

На проведената  конференция „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“, София, 21-22 ноември 2022,  бяха изнесени 22 доклада пред аудитория от 50 участника. Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с […]

Алгоритми за генериране на квази-случайни редици

Разработени са бързи алгоритми за генериране на квази-случайни редици, оптимизирани за максимално използване на изчислителните възможности на наличните в Центъра мощни графични карти NVIDIA V100. Алгоритмите имат многобройни приложения, през последната година са използвани за […]

BulTreeBank WordNet (BTB-WN)

BulTreeBank WordNet (BTB-WN) е мрежа от думи (wordnet) за български език – лексикален ресурс с характеристики на тълковен и синонимен речник, обогатен с енциклопедично знание. BTB-WN е езиковото ядро, необходимо за изграждането на Българската мрежа […]