Научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“

На 1 декември 2021 г., от 9 до 16 часа, Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии организира научна конференция „Нови скалируеми алгоритми и приложения“, на която ще бъдат представени нови […]