Среща на габровския бизнес с представители на БАН

Среща на габровския бизнес с представители на БАН.

Срещата беше организирана от Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, с членове: Мехатроника АД, Елна ООД, Импулс АД, Еко проект ООД, СТС Електроникс ООД и Технолес ООД, Габровската търговско-промишлена палата, ТУ-Габрово и Община Габрово. Участваха представители и на други фирми от Габрово и Севлиево От страна на БАН, участието в събитието бе координирано от Регионалния академичен център – Габрово.

Срещата бе открита от г-жа Николинка Хинкова, член на борда на директорите на Мехатроника АД. Участниците бяха поздравени от проф. Илия Железаров, ректор на ТУ-Габрово и от проф. Митко Димитров, координатор на Националната академична мрежа.

Чл.-кор. Светозар Маргенов представи Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии. Той обърна внимание на новите възможности за партньорства на науката с бизнеса, които създава научната инфраструктура изграждана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

Доц. Иван Георгиев, ръководител на изгражданата в рамките на Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ „Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“, запозна присъстващите с характеристиките на новата апаратура.

Проф. Димитър Карастоянов представи „Център за компетентност по Мехатроника, иновации, роботика, автоматизация и чисти технологии“, като се спря по-подробно на ръководената от него „Лаборатория по автоматизация на иновативни технологични процеси“.

Доц. Оля Стоилова, научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, представи възможности за партньорство с институтите на БАН от това направление.