Проф. д-р Атанасов получи награда „Питагор“

Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов получи награда „Питагор“ за приложни изследвания и резултати в областта на супер-компютърни приложения и анализ на големи данни .

Проф. д-р Атанасов ръководи екипа, осигуряващ работата на суперкомпютъра „Авитохол“ в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Разработките му намират приложение както във финансовата математика, така и в задачи, възникващи в машинното обучение и обработка на Internet-scale BigData.

Съвместно със специалистите от Националния институт по метеорология и хидрология е разработил приложение за оперативно прогнозиране на метеорологични параметри със суперкомпютъра Авитохол.

Ръководител и участник е в редица международни и национални проекти в областта на суперкомпютърните приложения. Автор е на 75 статии, видими в базата данни Scopus.