Представяне на проекта на NSFDE&A’20

Представяне на проекта на международен научен семинар „Numerical Solution of Fractional Differential Equations and Applications“ (NSFDE&A’20), 7-12 септември 2020, Созопол

Семинарът е организиран в партньорство с Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ. Научната програма на NSFDE&A’20 включва 22 доклада изнесени от  учени от Австрия, България, Великобритания, Индия, Китай, Норвегия, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Украйна, Унгария и Хонг Конг.

В сборника на семинара са публикувани 5 научни статии, в които са представени резултати получени в изпълнение на научната програма на Центъра.