Уъркшоп NSSC21, 20-23 септември

Уъркшоп „Numerical and Symbolic Scientific Computing“- представяне на проекта

Центърът за върхови постижения по информатика и ИКТ беше представен от проф. Емануил Атанасов на проведения от 20 до 23 септември Уъркшоп „Numerical and Symbolic Scientific Computing“ (http://parallel.bas.bg/Conferences/NSSC21/SciProgram_NSSC2021.pdf), с участието на учени от JINR-Dubna. В рамките на събитието беше организирано посещение на Дейта центъра и представена закупената техника по проекта.