Уъркшоп MOL2021, 13-17 септември

Уъркшоп „Mathematics of Life 2021“ – представяне на проекта

Чл.-кор. Светозар Маргенов представи проекта на проведения от 13 до 17 септември в Хисаря Уъркшоп „Mathematics of Life 2021“ (http://parallel.bas.bg/Conferences/MoL2021/). Събитието беше организирано в сътрудничество с Центъра за върхови постижения по информатика и ИКТ. Участваха 91 учени, представители на 15 държави от 4 континента.

В научната програма бяха представени резултати, получени в изпълнение на научната програма на Центъра.