Международна конференция CLaDA-BG, 6-7 септември

Първа Международна конференция CLaDA-BG – представяне на проекта

Доц. Иван Георгиев представи Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, изградена по проекта на проведената международна конференция CLaDA-BG, Language Technologies and Digital Humanities in Bulgaria (LTаDH-BG), Варна, 6-7 септември 2021, с участието на 65 учени.

(https://clada-bg.eu/bg/news/clada-bg-international-conference-2021.html)