Награда „R&D 100 Awards“

Създадената в Националната лаборатория Лос Аламос „SmartTensors AI Platform“ е победител за 2021 г. в категория Информационни технологии/Електричество на R&D 100 Awards. Това е уникален конкурс за наука и технологии, в който наградите са за технологична значимост и готовност за комерсиализация. „SmartTensors AI Platform“ печели и специална награда за пазарен пробив.

Поздравяваме с наградите д-р Христо Джиджев – изследовател в ЦВП по Информатика и ИКТ, който е член на колектива разработил   „SmartTensors AI Platform“.

Платформата реализира неуправлявано машинно обучение за анализ на многомерни данни. Приложенията включват медицински анализи, разпространение и прогнозиране на заболявания, енергетика, науки за материалите, улавяне на въглеводороди, климатични промени, икономика, стабилност на инфраструктура, откриване на аномалии, извличане на текст, национална сигурност.

Приложение на „SmartTensors AI Platform“ е представено и в следната статия (https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9521777) с отворен достъп. Публикацията е с подкрепата на ЦВП.

Научи повече за „SmartTensors AI Platform“ тук.