Представяне на Центъра на Общо събрание на учените, 27 януари 2022

На 27 януари 2022 г. се проведе общото събрание на учените в Института по информационни и комуникационни технологии за обсъждане и приемане на резултатите, постигнати през 2021 г. На събранието беше представен Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ и резултатите, постигнати през 2021 г. Проектът е от изключителна важност за развитието на института и Българската академия на науките като цяло.