Работна среща THERINF-G, Хисаря, 10-13 май 2022

От 10 до 13 май 2022 г. в гр. Хисаря се проведе работна среща на изследователи на тема „Терапевтичен потенциал на човешкия интерферон-гама и негови мутантни производни, фокусиран върху нови подходи за фина регулация на активността на ендогенния интерферон-гама (THERINF-G)

В срещата се включиха 15 участника от пет института на Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, сред които двама млади изследователи и трима студенти.

SARSIMM | Pages | IFN-G Workshop 2022 (bas.bg)

Центърът за Върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с рекламни материали.