Работна среща на партньорите, 14 април 2022

На 14 април беше проведена работна среща на партньорите в Центъра за върхови постижения и ИКТ. Участваха членовете на екипа за управление на проекта, координаторите на партньорите и ръководителите на научните проекти в Центъра. Бяха представени обобщените резултати, постигнати през 2021 г, извършената работа през първото тримесечие на 2022 г., постигнатите стойности на индикаторите за изпълнение на проекта до момента и бяха обсъдени предстоящите задачи.