Ден на отворените врати на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, 30 май 2022 г.

На 30 май 2022 г. от 12:30 до 15:30 ч. в сградата на Институт по информационни и комуникационни технологии, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 2,   ученици от Софийските професионални гимназии „Джон Атанасов“ и „Княгиня Евдокия“ и други гости посетиха Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, изградена по проект „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ“. Посетителите имаха възможност да се запознаят с различни техники за изграждане на тримерни модели на съществуващи обекти, 3D моделиране и виртуална реалност. Раздадени бяха рекламни материали на проекта.