Международно изложение „Хемус 2022“, Пловдив, 1-4 юни 2022

Центърът за Върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с рекламни материали и презентация на щанда на Института по информационни и комуникационни технологии, секция „Информационни технологии в сигурността“ по време на международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“, 1-4 юни, 2022 в гр. Пловдив. Специален интерес бе проявен от партньори от Индонезия, Мароко, Египет и Либия. Участието беше отличено с плакет от организаторите: Фондация Хемус-95 и Пловдивския панаир.