Българо-полски семинар, Варна, 16-21 септември 2022

На проведения Българо-полски семинар и лятно училище за докторанти на тема „Nonlinear dynamics of structures and experimental mechanicsот“ от 16 до 21 септември 2022 г. в гр. Варна https://www.imbm.bas.bg/uploads/Leaflet1_new1.pdf  бяха направени презентации на Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ и Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ от проф. Емил Маноах и проф. Мария Дачева.