Панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“, 27 септември 2022

На 27-ми септември 2022 г. в зала “Проф. Марин Дринов” на Българска академия на науките се проведе панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“. https://www.bas.bg/?p=40806

Чл.-кор. Маргенов направи презентация на ЦВП по Информатика и ИКТ.