Студенти „Приложна математика“ – ФМИ, 3 октомври 2022

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ беше представен с рекламни материали на откриването на учебната година на 3 октомври 2022 г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Проф. Галя Ангелова, Директор на Института,  се срещна със студентите от I курс от специалност „Приложна математика“.