Първа Регионална среща „От наука към иновации“, 29 ноември 2022

Първата Регионална среща „От наука към иновации“ , организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), се проведе на 29 ноември 2022 г. в хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани. Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИАПО проф. Георги Вайсилов, който представи на участниците целта на срещата, а именно да се създаде платформа за комуникация и сътрудничество между центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020, и бизнеса.

Дейността на Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии бе представена от чл.кор. Светозар Маргенов в  сесия „ИКТ и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“. Бяха осъществени полезни срещи с представители на бизнеса. На организиран щанд бяха предоставени на участниците рекламни материали на центъра и постер с нови научно-приложни резултати.