Общо събрание на партньорите, 1 декември 2022

На 1 декември 2022 г., от 14 часа, Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии ще проведе Общо събрание на партньорите със следния дневен ред:

  1. Откриване на заседанието и представяне на участниците
  2. Представяне на междинни резултати
  3. Планирани дейности за 2023 г.
  4. Заключителни бележки