Обучение „Приложения на микро-компютърната томография в стоматологията II“, 29 март 2023

На 29 март 2023 г. от 13 часа в „Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ“, ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, сутерен, ще се проведе  практически курс по сегментиране на корено-канална заплънка от томогравски изображения и обемни измервания. Обучението е насочено към докторанти и пост докторанти – лекари по дентална медицина.

Линк към програмата за обучението: https://events.iict.bas.bg/event/60/timetable/#20230329

Линк към регистрацията за обучението: https://events.iict.bas.bg/event/60/registrations/25/